W ZABRZU MANIFESTACJA ANTY-ROMSKA

flaga_narodu_romskiego1.jpg

Już 56 organizacji podpisało protest do władz Zabrza. Udało się zablokować manifestację skierowaną przeciwko Romom »

Gazeta Wyborcza »
Nasze Miasto » Dziennik Zachodni »

PROTEST ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE PLANOWANEJ W ZABRZU MANIFESTACJI ANTY-ROMSKIEJ

Z całą mocą protestujemy przeciwko planowanej w Zabrzu anty -romskiej manifestacji, organizowanej przez środowiska skrajnie prawicowe: Narodowe Odrodzenie Polski oraz Patrioci Górnik Zabrze. Planowana na 21 grudnia 2013 r. manifestacja to jawne nawoływanie do nienawiści na tle rasowym i etnicznym i jako takie jest niezgodne z prawem. Reprezentujemy organizacje pozarządowe działające na wielu płaszczyznach życia społecznego, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa wolnego od przejawów dyskryminacji, nienawiści i wszelkich postaw totalitarnych. Społeczeństwa, w którym szanuje się odrębność etniczną, narodową i religijną.
Mając na uwadze wcześniejsze, nie tak odległe w czasie, incydenty dotyczące ataku na społeczność romską w Zabrzu, uważamy, że marsz nawołujący do nienawiści da na nią jawne przyzwolenie i spowoduje jej eskalację. Nienawiści takiej doświadczyły już w Zabrzu m.in. dzieci romskie. "Czas pokazać, że mamy już dosyć użerania się z uciążliwą mniejszością romską. Czas pokazać że nie mamy zamiaru dłużej tolerować ich przestępczości, nieróbstwa i bezkarności. Mówimy głośne i stanowcze NIE! Dla cygańskiej agresji w stosunku do Polaków, NIE!!! Dla przestępczości cygańskiej, NIE!!! Dla ich bezkarności " – apelują organizatorzy manifestacji anty-romskiejna portalu Facebook.com. W świetle tych sformułowań, stanowczo sprzeciwiamy się wydaniu przez Urząd Miasta Zabrze pozwolenia na zorganizowanie manifestacji, której jedynym celem jest dyskryminacja i budowanie muru pomiędzy społecznością romską, a ich sąsiadami na terenie miasta Zabrze.
Przypominamy, że w województwie śląskim, drugą co do liczebności mniejszości jest społeczność romska (wg Spisu Powszechnego przeprowadzonego przez GUS w roku 2011).

20131217_081611_2.jpg

Zabrze do prokuratora? Wszyscy jesteśmy Cyganami. Gazeta Wyborcza17.12.13r. »

Fundacja Klamra
Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Fundacja Integracji Społecznej Prom
Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht”
Samopomocowa Grupa Rodzin i Osób z Problemami Psychicznymi „Nie jesteś Sam”
Zabrzańskie Stowarzyszenie Romów
Inicjatywa AntyNuklearna
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
Stowarzyszenia Łemków

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
Fundacja dla Wolności
Fundacja Art Humanitatis
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM
Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
Fundacja Dialog-Pheniben
Stowarzyszenie Romów w Polsce
Fundacja „Ocalenie”
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Fundacja Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej
Stowarzyszenia Kolektyw Odrobina Kultury
Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce
Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny
Fundacja Inna Przestrzeń
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Codziennik Feministyczny
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Hollaback! Polska
Stowarzyszenie Willa Decjusza
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos
Małopolskie Stowarzyszenie Romów „Jamaro”
Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon”
Stowarzyszenie Ekspedycja w Głąb Kultury
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Picture Doc
Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Fundacja Autonomia
Stowarzyszenia Antropologicznego Archipelagi Kultury
Instytut Podkarpacki
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacji RenesArt
Fundacja Ekologiczna ARKA
Stowarzyszenie Interkulturalni pl
Towarzystwo Kultury Alternatywnej „Ferment”
Stowarzyszenie na rzecz Niezależnych Mediów i Edukacji Społecznej
Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina

Stowarzyszenie Empatia
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Fundacja Brama Cukermana
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Fundacja Pozytywnych Zmian
Fundacja Braci Golec