Menu

„Wspólny Żywiec”

 

wspolnyzywiecp9100166.bigwspolnyzwyeic1wspolnyzywiec3

Jedyną mniejszością zamieszkującą obecnie Żywiec jest hermetyczna społeczność Romów, to obecnie ponad 100 osób. W 2007 doszło do eskalacji niechęci wobec Romów. Na napisy „Polska dla Polaków – Cyganom śmierć”, swastyki i inne nazistowskie emblematy można się było natknąć w różnych miejscach Żywca.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu różnych środowisk, w tym Stowarzyszenia Nigdy Więcej udało się uspokoić nastroje. Policja ujęła autorów swastyk i innych malowideł. Jeden z nich wprost przyznał w czasie przesłuchania przez policję, że nie żałuje tego, co zrobił. Od 2010 roku przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego Fundacja Klamra realizuje program „Wspólny Żywiec”.

 

Nasze cele

* Bardzo ważne dla nas jest budowanie akceptacji dla żywieckich Romów. To tym ważniejsze, że homogeniczność społeczna nie ułatwia wypracowywania postaw otwartości, tolerancji czy też zainteresowania odmiennością kulturową

* Zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy działania i projekty wspierające integrację społeczną, budowanie postaw otwartości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Propozycja działań została opracowana na podstawie szczegółowej diagnozy społeczności lokalnej i konsultacji przeprowadzonych w I fazie projektu (w 2011 roku ) przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Weigl, była skonsultowana z ekspertami organizacji pozarządowych, działaczami na rzecz społeczności romskiej.

Co zrobiliśmy – przegląd działań

* Zorganizowaliśmy Dni Romskie w Żywcu, mające charakter naukowy, ale formułę otwartą, przystępną dla odbiorców nie zajmujących się zawodowo tematyką. Dno Romskie miały formę m.in. paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów i praktyków w zakresie tematyki romskiej, pokazów filmowych, wystaw dokumentów poświęconych historii żywieckich Romów oraz warsztatów plastycznych dla dzieci.

* Zaprosiliśmy dzieci i młodzież z Żywca i okolic do udziału w warsztatach graffiti o tematyce wielokulturowej. W ramach trzydniowych warsztatów młodzież poznawała elementy związane z obecnością innych kultur obecnych w regionie, postawy antydyskryminacyjne, tworzyła wspólny mural w przestrzeni publicznej.

* Odbyły się warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla młodzieży. Ich efektem były „Barwy Żywca”, gazeta w której część informacji poświęcona jest właśnie żywieckim Romom.

* W ramach projektu wsparte zostały lokalne działania uczestników projektu Aktywnie na rzecz tolerancji. W ramach tego działania zaplanowaliśmy cykl dziesięciodniowych warsztatów łączących tematykę przeciwdziałania dyskryminacji z wykorzystaniem różnych technik animacji społecznej. Zorganizowano cztery grupy robocze: drama, streetart, fotografia i wideo.

* Prowadziliśmy działania wspierające system instytucjonalny: asystent międzykulturowy, warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla urzędników, działania interwencyjne.

* Udało się zrealizować wiele działań niezaplanowanych w projekcie „Wspólny Żywiec”, a jednak w jakiś sposób z nim związanych. To np. budowa placu zabaw na osiedlu socjalnym Kabaty, na którym mieszka większość żywieckich Romów.

 

Projekt w liczbach

* Dotarliśmy z naszym przekazem do kilku tysięcy uczestników i uczestników.

* Zaangażowaliśmy w działania kilkanaście organizacji i instytucji

* Wydaliśmy trzy numery „Barw Żywca”

 

Działania projektu realizowane są dzięki dotacjom Fundacji im. Stefana Batorego » w ramach programu „Tolerancja”. Działania w projekcie uzyskały dofinansowanie ze środków programu „Działaj lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

Przyjaciele mieszkańców osiedla socjalnego w Żywcu wybrali się tam kilka dni temu i w imieniu św. Mikołaja zapytali dzieci o to, o jakich prezentach od niego marzą. Możesz pomóc spełnić te marzenia. Są bardzo zwyczajne.
Fundacja Klamra oraz Centrum Handlowe Auchan w Bielsku-Białej zapraszają do udziału w akcji pomocy dla dzieci mieszkających na osiedlu socjalnym Kabaty w Żywcu. W Auchan stoi już świąteczna choinka. Można na niej znaleźć kartki z imionami, wiekiem oraz marzeniami dzieci z Kabat. A mieszka ich tam w pięciu niskich blokach kilkadziesiąt.
Marzenia najmłodszych mieszkańców żywieckiego osiedla socjalnego są bardzo zwyczajne. Jeden z chłopców marzy o ciepłych butach na zimę, wygodnych, w których mógłby chodzić do szkoły, inny chciałby zabawkowy samolot i autko. Pojawiają się też takie marzenia, jak słodycze, kredki, lalki czy kasa-zabawka. Można wziąć karteczkę i spełnić marzenie konkretnego dziecka. Część marzeń spełnili już w czasie codziennych zakupów klienci Auchan, dziesięć zrealizują bielskie soroptymistki, działaczki jednej z najstarszych kobiecych organizacji na świecie. Pomogą także przyjaciele mieszkańców Kabat, nieformalna grupa wspierająca mieszkańców m.in. poprzez organizację osiedlowych pikników. Marzenia innych dzieci na razie czekają. – Mamy nadzieję, że dzięki pomocy dobrych ludzi uda się zrealizować wszystkie, że do każdego dziecka z Kabat św. Mikołaj przyjdzie z wymarzonym prezentem – mówi Dariusz Paczkowski, prezes Fundacji Klamra.
 Foto z ubiegłorocznej akcji podczas której 70 świątecznych paczek trafiło do dzieci na Kabatach.
Super Nowa >>