Menu

Koalicje i współdziałanie

* Fundacja Klamra należy do Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. To dobrowolne porozumienie organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

* Koalicja przeciwko mowie nienawiści beznienawisci.pl jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji, instytucji i osób, którym bliska jest problematyka praw człowieka w Internecie i które chcą przeciwdziałać mowie nienawiści. Jedną z tych organizacji jest właśnie Fundacja Klamra.

* Portal zglosnienawisc.otwarta.org to projekt Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita Portal ułatwia zgłaszanie nienawistnych incydentów oraz propagowanie dobrych praktyk przeciwdziała nietolerancji i dyskryminacji, angażowania obywateli, organizacji pozarządowych i władz różnego szczebla. Fundacja Klamra jest partnerem tego projektu.

* Fundacja Klamra jest członkiem Rady Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie cw.org.pl Miejsce to powstało po to, by wspierać działania i skłaniać do współpracy różne urzędy i instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe, zarówno te realizujące projekty na rzecz cudzoziemców, jak i organizacje reprezentujące społeczności imigranckie.

* Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg i promowana przez Komisję Europejską. Fundacja Klamra jest jej sygnatariuszem. Zobowiązaliśmy się tym samym do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie kartaroznorodnosci.pl