Menu

RODO

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywana w skrócie RODO, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku informujemy: – w naszej bazie znajdują się Państwa dane, przesyłamy informacje o tym, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie macie Państwo w związku z tym prawa, – pragniemy zapewnić, iż powierzone nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów, na które została wyrażona zgoda, – jednocześnie pragniemy poinformować, że RODO w nieznacznym stopniu rozszerza istniejące już przepisy prawa w zakresie zabezpieczeń dla przetwarzających dane osobowe ( tzw. administratorów), dając jednocześnie większe prawa tym, którzy powierzają swoje dane osobowe.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

„Fundacja Klamra”, z siedzibą przy ul. Południowej4, 34-300 Żywiec KRS 0000356485 NIP 5532471949 REGON 241605995

Dane kontaktowe

Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: lub na ww. adres siedziby

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • adnotacji księgowych i rozliczenia rachunków
  • informowania Państwa o naszych nowościach wydawniczych, usługowych, działaniach naukowych, badawczych i wydarzeniach artystycznych.
  • przeprowadzenia działań artystycznych, badawczych i artystyczno-badawczych i naukowych

Okres przez który dane będą przechowywane

Okres przechowywania Państwa danych osobowych nie będzie trwał dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 

Odbiorcy danych Jako administrator Państwa danych osobowych możemy przekazać Państwa dane zgodnie

z obowiązującym prawem, podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych (rozsyłanie newslettera, a także umieszczania informacji na portalu internetowym Fundacji, czy w materiałach wydawniczych) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania – wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Miejsce przechowywania danych

Miejscem zasobów archiwizowania danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej jest siedziba Fundacji, a także biuro pracownika księgowości. Dane elektroniczne zabezpieczone są na:

  • komputerze pracownika księgowości,
  • na koncie bankowym Fundacji,
  • na portalu klamra.org chronionym hasłem, gdzie znajduje się baza adresów e-mail i strona internetowa Fundacji,
  • na dyskach zewnętrznych znajdujących się w siedzibie Fundacji

Przysługuje Państwu prawo: do dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, czy wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku praktyki badawczej, każdy z uczestników podpisuje odrębny dokument pozwalający na upublicznienie danych wrażliwych, które ma prawo wycofać bez podawania przyczyny.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je podczas zapisywania się Państwa do naszego newslettera lub wspólnej wymiany adresów e-mail, a także na poziomie współpracy – podpisanych umów lub innych dokumentów umożliwiających wspólne działania związane z prowadzeniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej Fundacji, a także pracy wydawniczej i badawczej.

Kogo dane posiadamy?

Członków Zarządu Fundacji, współpracowników, artystów, wolontariuszy, odbiorców newslettera.