Menu

Wydawnictwa

Fundacja Klamra zajmuje się działalnością wydawniczą. Wydajemy m.in. albumy, poradniki oraz gazetę „Barwy Żywca”

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.