Menu

Warsztaty z przygotowywania wniosków dotacyjnych

Skuteczne i trwałe funkcjonowanie każdej organizacji uzależnione jest stabilnych podstaw finansowania działań. Nasze warsztaty z przygotowywania wniosków dotacyjnych kierujemy do osób i podmiotów aktywnych w III sektorze.

 

Z doświadczenia wiemy, że umiejętność aplikowania o środki zewnętrzne to jeden z kluczowych elementów pozwalających na realizację działań prospołecznych. Nie bójmy się grantów procedur i formularzy – te pieniądze są dla nas, osób i organizacji wspierających budowę sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa!

 PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz osoby współpracujące z III sektorem.

Liczebność grupy

Od kilku do kilkunastu osób.

Czas trwania

Rekomendowana długość warsztatu to 6 h.

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestniczek i uczestników

Warsztaty mają na celu nauczenie uczestniczki i uczestników metod i sposobów pomagających w skutecznym aplikowaniu o środki zewnętrzne na działania organizacji. W zależności od potrzeb danej grupy proponujemy zajęcia z zakresu podstaw logiki tworzenia projektu bądź warsztaty skoncentrowane na przygotowywaniu wniosków do konkretnego konkursu (programu).

Opis warsztatu

W trakcie warsztatów korzystamy na szeroką skalę z naszej wiedzy i doświadczeń nabytych w toku tworzenia i realizacji projektów. Wiele uwagi poświęcamy na identyfikację i analizę najczęstszych błędów popełnianych przy konstruowaniu projektów/wniosków.

 Osoby prowadzące warsztaty

Piotr Cykowski – współpracownik organizacji pozarządowych m.in. współzałożyciel
i autor projektów w Fundacji Klamra, Fundacji Inna Przestrzeń, Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, działacz społeczny, doświadczony
w tworzeniu i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków norweskich EOG, Szwajcarskiego Grantu Blokowego, instytucji publicznych (środków samorządowych
i ministerialnych). Posiada również doświadczenie w ocenie wniosków o dotacje oraz
w obserwacji procesów grantodawczych.

Rafał Lawenda – autor i współautor oraz koordynator wielu projektów społecznych (głównie z dziedziny edukacji) finansowanych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy środków samorządowych. Realizuje również komercyjne zlecenia dla przedsiębiorstw, tworząc dla tych podmiotów wnioski dotacyjne i strategie rozwoju.

Sugestie dotyczące możliwości połączenie modułów warsztatowych

Warsztaty z przygotowywania wniosków dotacyjnych połączyć można z zajęciami dotyczącymi współpracy organizacji pozarządowych z mediami.

 

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.