Menu

Warsztaty filozoficzne

Edukacja filozoficzna i etyczna stanowi ważną i niezwykle wymagającą ścieżkę poznania zarówno z punktu widzenia projektowania procesu kształcenia, jak i oddziaływań oraz wagi tejże edukacji w rozwoju uczniów i uczennic.

 

Oferta naszych warsztatów łączy wysokie walory dydaktyczne z pomysłowością w proponowaniu praktycznego nabywania zdobywanej (nie)wiedzy.

PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Uczniowie i uczennice gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Liczebność grupy

Zajęcia prowadzone są dla grupy liczącej 10-20 osób.

Czas trwania

Długość trwania warsztatu zależna jest od rodzaju warsztatu i wynosi 15 lub 25h dydaktycznych.

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestniczek i uczestników

Cele edukacyjne warsztatu wraz z korzyściami dla młodzieży:

– wprowadzenia młodzieży w świat filozofii – pokazanie wymiaru praktycznego filozofii;

– nauka stawiania pytań i krytycznego myślenia;

– integracja grupy

Opis warsztatu

Proponujemy następujące rodzaje warsztatów:
1. Dla uczniów i uczennic gimnazjów: podstawy i działy filozofii (15h)
2. Dla uczniów i uczennic gimnazjum: wybrane zagadnienia z historii filozofii (15h)

3. Dla uczennic i uczniów gimnazjum: wybrane zagadnienia z filozofii człowieka (15h)
4. Dla uczniów i uczennic szkół średnich: wybrane zagadnienia i działy filozofii (25h)
5. Dla uczennic i uczniów szkół średnich: wybrane zagadnienia z historii filozofii (25h)

Zajęcia mają charakter częściowo wykładowy a częściowo stricte warsztatowy. Realizowane przez nas warsztaty obejmują całą gamę zagadnień związanych z pytaniami takimi jak: Kim jest człowiek?, Co to znaczy, że coś jest prawdziwe?, Czym jest dobro?, Co to jest prawda, piękno, szczęście? itd. Na zajęciach uczymy uczestników i uczestniczki tradycji filozoficznej, czytamy i analizujemy teksty, zastanawiamy się nad tym, co jest naprawdę ważne, dyskutujemy o wartościach, sensach i dzielimy się własnymi przemyśleniami.

Osoba prowadząca warsztaty

Katarzyna Faber-Wróblewska – filozofka, etyczka, mediatorka,. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, prowadzeniu zajęć, warsztatów i kursów z zakresu nauk humanistycznych oraz mediacji.

Sugestie dotyczące możliwości połączenie modułów warsztatowych

Warsztaty filozoficzne połączyć można z innymi oferowanymi przez nas zajęciami – działaniami z obszaru street artu, warsztatami na rzecz różnorodności i oraz zajęciami dotyczącymi przeciwdziałaniu przemocy.

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.