Menu

Warsztaty dotyczące godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez kobiety i mężczyzn

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu mają możliwość zapoznania się z istniejącym stanem wiedzy na temat podziału ról zawodowych i rodzinnych obu płci oraz jego wymiernych konsekwencji.

Poznają specyfikę wzorców kulturowych, w tym stereotypów płci i medialnego przekazu, które wpływają na postrzeganie i myślenie człowieka o rolach płciowych. Mają okazję dowiedzieć się z wyników statystyk z Polski i innych krajów UE, w jaki sposób podział ten rzutując na życie osobiste, osiągnięcia zawodowe oraz na gospodarkę kraju determinuje politykę międzynarodową, narodową, a także lokalną.

 PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Środowiska biznesowe.

Liczebność grupy

Optymalna liczebność grupy to 15-18 osób.

Czas trwania

Warsztat trwać może od 2-3h (minimalny czas potrzebny do realizacji całościowego scenariusza działań), aż do 16h podzielonych na dwa dni pracy.

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestników i uczestniczek

Celem warsztatu jest upowszechnienie wiedzy na temat ról społecznych, jakie pełnią przedstawiciele obu płci na różnych płaszczyznach społecznego funkcjonowania.

Korzyści dla uczestników i uczestniczek oraz przedsiębiorstw:

– zdobycie wiedzy na temat rozwiązań, jakie stosuje się dla wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i rodzicielstwa w Polsce i innych państwach;

– poznanie narzędzi z obszaru godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz sposobów ich skutecznego wdrażania.

– wzrost efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa;

– integracja oraz poprawa relacji w zespole

Opis warsztatu

Podczas warsztatu zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: płeć biologiczna
i kulturowa, stereotypy płci, równe prawa dla kobiet i mężczyzn
w konstytucji, ochrona przed dyskryminacją w prawie pracy, wizerunki kobiet
i mężczyzn w mediach, konsekwencje podziału ról na kobiety-opiekunki i mężczyzn-żywicieli rodziny dla kobiet i mężczyzn oraz rozwoju kraju, funkcjonujące narzędzia ułatwiające godzenie ról zawodowych i rodzinnych. W zależności od czasu trwania   warsztatu, w jego program można włączyć pracę z danymi statystycznymi, wynikami badań pracodawców i pracowników, analizami społecznymi oraz przykładami rozwiązań pochodzących z innych krajów.

Dodatkowe informacje

Warsztaty kierujemy również do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Osoba prowadząca warsztaty

Monika Banachinżynierka społeczna, współpracowniczka organizacji pozarządowych, absolwentka socjologii, komunikacji społecznej i studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
w Ośrodku Badań nad Społecznymi Problemami Płci. W latach 2008-2013 koordynatorka ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dziewczyny na politechniki!”. Autorka raportów „Kobiety na politechnikach” 2011-2013 dla Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Brała udział w projektach dotyczących zwiększenia potencjału europejskich instytucji naukowych w zakresie rozwiązywania problemów związanych z równością płci i upowszechniania wyników badań dotyczących modeli godzenia pracy z opieką w poszczególnych krajach europejskich (Gender and Research Excellence in Poland). Po przebyciu licznych szkoleń z zakresu godzenia ról zawodowych i rodzinnych prowadzi obecnie szkolenia dla przedstawicieli i przedstawicielek uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i firm (tematy wybranych szkoleń: „Kulturowe i historyczne uwarunkowania kształcenia kobiet”; „Why are girls still not atracted to ICT studies and careers?”).

Sugestie dotyczące możliwości połączenie modułów warsztatowych

Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach proponujemy Państwu połączenie pisywanych warsztatów z działaniami z obszaru street artu – stworzenie muralu bądź szablonu o tematyce godzenia ról we współczesnej kulturze wzmacnia siłę oddziaływania warsztatu. Więcej informacji w opisie modułu Street art – warsztaty, szablony, murale zaangażowane społecznie

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.