Menu

Warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu współpracy z mediami

Każda organizacja powinna dbać o własny wizerunek oraz o jakość informacji, kierowanych na zewnątrz.

 

Wizerunek organizacji i przekaz o jej działaniach to elementy mające znaczący wpływ na sposób, w jak dany podmiot postrzegany jest przez decydentów i decydentki, potencjalnych sponsorów, partnerów społecznych, czy społeczność lokalną. Nasz warsztat ukierunkowany jest na analizę przekazu konkretnych organizacji, wyeliminowanie ewentualnych błędów i wskazanie metod, sposobów oraz narzędzi pomagających w poprawie komunikacji z otoczeniem. Każdy warsztat współprowadzony jest przez duet trenerski.

PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych.

Liczebność grupy

Grupa warsztatowa liczy zazwyczaj 5-10 osób.

Czas trwania

Standardowy czas trwania zajęć to 6h.

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestniczek

Celem warsztatu jest prezentacja metod umożliwiających budowanie profesjonalnego wizerunku organizacji w mediach

Korzyści dla uczestników i uczestniczek:

– zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy, jak skutecznie nawiązywać
i utrzymywać kontakty z mediami;

– poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze tworzenia efektywnych komunikatów prasowych;

– nauka jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych;

– poznanie podstaw prawa prasowego;

– poprawa skuteczności komunikacji medialnej;

– zmniejszenie stresu wywołanego wystąpieniami medialnymi;

– świadome kształtowanie wizerunku organizacji;

– stosowanie w praktyce najlepszych zasad współpracy z dziennikarzami

Opis warsztatu

Warsztat zaczyna się od analiza kilku informacji prasowych, które nigdy nie ukazały się powodu błędnego sformułowania komunikatu. Następnie pracujemy nad informacjami prasowymi tworzonymi przez uczestników i uczestniczki – omawiamy zalety i słabości każdej z przygotowanych notatek. Kolejnym obszarem problemowym, który poddajemy analizie w trakcie zajęć, są kontakty organizacji z mediami w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy i uczestniczki poznają sposoby pisania i przekazywania sprostowań oraz uczą się, jakich zachowań unikać w kontaktach z mediami. Warsztaty kończą się przeprowadzeniem z każdym/ą z uczestników/czek wywiadów na temat reprezentowanych przez nich/nie organizacji i omówieniem, które z wywiadów miałyby szansę na ukazanie, a które trafiłyby tylko do redakcyjnej szuflady i dlaczego tak by się stało.

Osoby prowadzące warsztaty

Dariusz Paczkowski – organizator wielu wydarzeń medialnych i kampanijnych wspierających od ponad 20 lat działania organizacji społecznych zajmujących się ekologią, prawami człowieka i zwierząt, wzmacnianiem mniejszości, potrzebami seniorów i seniorek oraz dziećmi.

 Ewa Furtak – dziennikarka z dwudziestoletnim stażem zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w portalach internetowych. Pracuje także w biurach prasowych różnych instytucji, była m.in. rzeczniczką prasową Polskiego Związku Snowboardu. Współpracuje m.in. z Towarzystwem Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia oraz Fundacją Klamra. W swojej pracy porusza często problemy dyskryminacji różnych grup społecznych oraz konkretnych osób. Za zaangażowanie w opisywanie przypadków łamania praw zwierząt otrzymała Nagrodę Współodczuwania od Klubu Gaja.

Sugestie dotyczące możliwości połączenie modułów warsztatowych

Zajęcia dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z mediami połączyć można z warsztatami z zakresu pozyskiwania wniosków dotacyjnych.

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.