Menu

Street art – warsztaty. Murale zaangażowane społecznie

Uważamy, że kultura i sztuka mogą w pewnych warunkach stać się mechanizmami zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców i mieszkanek miast oraz mniejszych społeczności.

 

Przygotowanie graffiti na ścianie budynku (podczas warsztatów kładziemy nacisk na zasady legalnego malowania murali) angażuje emocjonalnie jego współtwórców i współtwórczynie, wzmacniając walory edukacyjne zajęć. Mural dzięki swojej widzialności silnie oddziałuje na przestrzeń publiczną – często oswaja nieprzystępne dotąd miejsca. Możliwość wspólnej pracy nad graffiti jednoczy grupę, sprawia, że temat, któremu poświęcony jest mural, staje się obiektem zainteresowania nie tylko osób tworzących, ale i przechodniów obserwujących pracę na co dzień. Mural to skuteczna reklama społeczna. Podobne zalety posiadają działania w nieco mniejszej skali – przygotowywanie szablonów czy tworzenie nadruków na koszulki.

WARSZTAT MALOWANIA MURALU

PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Młodzież w wieku szkolnym.

Liczebność grupy

Maksymalnie 20 osób. Najlepsze efekty przynosi praca w zespole liczącym ok. 15 osób

Czas trwania

Zajęcia trwają od 2 do 3 dni. Mamy również doświadczenia w organizacji warsztatów będących elementem dłuższych wydarzeń (festiwali czy akcji społecznych).

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestników i uczestniczek

Cele warsztatu zależą w dużej mierze od tematyki przygotowywanego muralu – graffiti dotyczyć może praw człowieka, ochrony środowiska, historii lokalnej czy przełamywania stereotypów.

Korzyści wynikające z udziału w warsztacie:

– uwrażliwienie na potrzebę dbania o najbliższe środowisko i otaczająca nas przestrzeń publiczną;

– zdobycie wiedzy na temat legalnego malowania graffiti;

– pogłębienie wiedzy i świadomości o problemie, którego dotyczy mural;

– integracja grupy i zwiększenie umiejętności pracy w zespole

Opis warsztatu

Pierwszy etap warsztatu stanowi prezentacja wyjaśniająca, czym jest street art zaangażowany społecznie. Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznają historię tej formy sztuki, dowiadują się również, jakie idee ze sobą niesie i czemu (komu) może służyć. Następnym krokiem w realizacji warsztatu jest dyskusja o konkretnym temacie/problemie, którego dotyczyć ma mural. Burza mózgów angażująca wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach pozwala na zaprojektowanie muralu. Ostatni, najdłuższy etap warsztatu to wycinanie szablonu i prace stricte malarskie, których początek stanowi przygotowanie podkładu.

Dodatkowe informacje

Mamy bogate doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku (w tym osobami dorosłymi i w starszym wieku), grupami o różnorodnej specyfice i poziomie sprawności (np. osobami z autyzmem, zespołem Aspergera czy uzależnionymi od narkotyków lub alkoholu), a także różnymi grupami etnicznymi – do nich również może być skierowany nasz warsztat.

 Osoby prowadzące warsztaty:

Dariusz Paczkowski  Artysta i aktywista społeczny, od 1987 r. tworzy zaangażowane społeczne graffiti i street art. Prezes Fundacji Klamra,  współpracownik wielu organizacji pozarządowych. Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia. Jego prace znalazło się na okładkach wielu książek, wydawnictw i albumów płytowych. Jego prace prezentowane są na ekspozycjach stałych: Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Historii Zajezdnia we WrocławiuSpichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie. Prezentowane były także w Muzeum Sztuki Nowoczesne w Warszawie. Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty z różnymi grupami inspirując do działania i rozwoju.

Stowarzyszenie Alternatywa z Ełku, zaprosiło nas, byśmy poprowadzili warsztaty muralowe dla dzieci pod hasłem: Moc dobrych słów. Działania prowadzone są w ramach ich projektu transgranicznego „Teraz czas na zmiany” Foto: Barbara Poniatowska

Na zaproszenie Willi Kreatywnych Działań Twórczych, poprowadziliśmy warsztaty street artowe w Częstochowie w dniach 10-12 lipca 2017 roku. Ich efektem jest mural na ulicy Filomatów. Poniżej fotorelacja z przebiegu zajęć. Organizatorami projektu „Willa Kreatywnych Działań Twórczych” są Latające Centrum Promocji Młodych Muzeum Częstochowskie oraz Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasta Częstochowy.  Gazeta Wyborcza >> Foto: Barbara Poniatowska.

Czytaj całość…

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zaprosił nas do poprowadzenia warsztatów. Poniżej nasza fotorelacja z zajęć. Foto: Barbara Poniatowska.

Czytaj całość…

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.