Menu

Street art – warsztaty, szablony, murale zaangażowane społecznie

Uważamy, że kultura i sztuka mogą w pewnych warunkach stać się mechanizmami zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców i mieszkanek miast oraz mniejszych społeczności.

 

Przygotowanie graffiti na ścianie budynku (podczas warsztatów kładziemy nacisk na zasady legalnego malowania murali) angażuje emocjonalnie jego współtwórców i współtwórczynie, wzmacniając walory edukacyjne zajęć. Mural dzięki swojej widzialności silnie oddziałuje na przestrzeń publiczną – często oswaja nieprzystępne dotąd miejsca. Możliwość wspólnej pracy nad graffiti jednoczy grupę, sprawia, że temat, któremu poświęcony jest mural, staje się obiektem zainteresowania nie tylko osób tworzących, ale i przechodniów obserwujących pracę na co dzień. Mural to skuteczna reklama społeczna. Podobne zalety posiadają działania w nieco mniejszej skali – przygotowywanie szablonów czy tworzenie nadruków na koszulki.

WARSZTAT MALOWANIA MURALU

PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Młodzież w wieku szkolnym.

Liczebność grupy

Maksymalnie 20 osób. Najlepsze efekty przynosi praca w zespole liczącym ok. 15 osób

Czas trwania

Zajęcia trwają od 2 do 3 dni. Mamy również doświadczenia w organizacji warsztatów będących elementem dłuższych wydarzeń (festiwali czy akcji społecznych).

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestników i uczestniczek

Cele warsztatu zależą w dużej mierze od tematyki przygotowywanego muralu – graffiti dotyczyć może praw człowieka, ochrony środowiska, historii lokalnej czy przełamywania stereotypów.

Korzyści wynikające z udziału w warsztacie:

– uwrażliwienie na potrzebę dbania o najbliższe środowisko i otaczająca nas przestrzeń publiczną;

– zdobycie wiedzy na temat legalnego malowania graffiti;

– pogłębienie wiedzy i świadomości o problemie, którego dotyczy mural;

– integracja grupy i zwiększenie umiejętności pracy w zespole

Opis warsztatu

Pierwszy etap warsztatu stanowi prezentacja wyjaśniająca, czym jest street art zaangażowany społecznie. Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznają historię tej formy sztuki, dowiadują się również, jakie idee ze sobą niesie i czemu (komu) może służyć. Następnym krokiem w realizacji warsztatu jest dyskusja o konkretnym temacie/problemie, którego dotyczyć ma mural. Burza mózgów angażująca wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach pozwala na zaprojektowanie muralu. Ostatni, najdłuższy etap warsztatu to wycinanie szablonu i prace stricte malarskie, których początek stanowi przygotowanie podkładu.

Dodatkowe informacje

Mamy bogate doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku (w tym osobami dorosłymi i w starszym wieku), grupami o różnorodnej specyfice i poziomie sprawności (np. osobami z autyzmem, zespołem Aspergera czy uzależnionymi od narkotyków lub alkoholu), a także różnymi grupami etnicznymi – do nich również może być skierowany nasz warsztat.

 Osoby prowadzące warsztaty:

Dariusz Paczkowski – Aktywista społeczny, od 1987 r. tworzy zaangażowane społeczne graffiti i street art. W latach 80. uczestniczył w działaniach Ruchu „Wolność i Pokój”, założył również Front Wyzwolenia Zwierząt. Obecnie jest Prezesem Fundacji Klamra,  współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Współzałożyciel grupy 3fala.art.pl. Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia, jego prace znalazły się na okładkach wielu książek, wydawnictw i albumów płytowych. Jego prace znalazły się na  ekspozycji stałej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Prezentowane były także w Muzeum Sztuki Nowoczesne w Warszawie.

Barbara Poniatowska –  Jest artystką street-artową, instruktorką jogi i relaksacji, działaczką społeczną.

Pracowała jako projektantka przestrzeni urbanistycznych (projekty parków edukacyjnych, projekty osiedli wpisanych w kontekst miejsca, wystaw muzealnych (m.in część edukacyjna wystawy stałej w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy „Od Starego Rynku do Placu Wolności”). Swoje życie związała też  z jogą, by stać się instruktorką jogi i relaksacji.

Stworzyła własny program redukcji stresu oparty na ćwiczeniach jogi, technik relaksacyjnych i sztuce dobrego oddechu. Program ten realizowała m.in w Klinice Psychiatrii Stresu Bojowego w Warszawie ucząc pacjentów  świadomości ciała i oddechu oraz z kobietami – beneficjentkami Centrum Praw Kobiet  w Warszawie. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pomagającymi kobietom po związkach przemocowych ( m.in. Centrum Praw Kobiet, Feminoteka), współprowadziła grupę na facebooku wspierającą kobiety w toksycznych związkach. Dla kobiet prowadziła warsztaty łączące taniec afrykański, relaksację i połączone z malowaniem mandali.

Co roku współorganizuje taniec kobiet z niepełnosprawnościami w ramach światowej akcji One Billion Rising – akcji protestu przeciw przemocy wobec kobiet.

Współpracuje z organizacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnościami. W 2017 roku prowadziła zajęcia z Jogi dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach projektu “Lepsza Ja” organizowanego przez Narodową Galerię Sztuki “Zachęta” w Warszawie. Zajęcia są kontynuowane.

Pisze także artykuły propagujące jogę jako styl życia (m.in.Biuletyn Coacha -artykuły związane z tematem zmian, oraz  wpływem jogi na świadomość ciała, Cross czasopismo dla osób niewidomych i niedowidzących).

Jest osobą idącą drogą samoświadomości, rozwoju, ciekawości świata i wrażliwości na drugiego człowieka i to jest motorem jej działań.

 

WARSZTATY SZABLONOWE

PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Liczebność grupy

Optymalna liczba to 8-15 osób

Czas trwania

Na najkrótsze działania wystarczą 2h, bardziej złożone przedsięwzięcia trwają 2 dni.

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestników i uczestniczek

Warsztaty mają na celu nauczenie uczestniczki i uczestników użycia technik projektowania i wykonania szablonu (w różnych formatach).

Korzyści wynikające z udziału w warsztacie:

– rozwój zdolności manualnych i plastycznych;

– nabycie umiejętności przekazu konkretnej idei poprzez technikę szablonu;

– pogłębienie wiedzy i świadomości w zakresie problematyki poruszanej na warsztacie;

– możliwość osiągnięcia konkretnego celu (stworzenie hasła do akcji czy kampanii albo przygotowanie oprawy graficznej wydarzenia);

– wzmocnienie integracji grupy

Opis warsztatu

W trakcie warsztatu osoby uczestniczące poznają zasady BHP, narzędzia i materiały wykorzystywane w technice tworzenia szablonów, a także sylwetki wybranych twórców i twórczyń wraz z przykładami ich prac. Jeżeli dany projekt jest w sposób wyrazisty zaangażowany społecznie, trenerka może przedstawić prezentację o innych podobnych akcjach. Podstawowe elementy pracy nad techniką szablonu to: projektowanie, nauka zasad mostkowania szablonu, przeniesienie projektu na folię i nauka wycinania lub
w przypadku dużych szablonów praca z rzutnikiem i wycinanie na brystolu. W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki mogą również poznać zasady odbijania szablonów na tkaniny przy użyciu farb akrylowych i wałków oraz nakładania szablonów na ściany
i inne powierzchnie za pomocą farb w sprayu. W wypadku pracy z wykorzystaniem tkanin (torby, koszulki) osoby uczestniczące w warsztacie mogą przynieść ubrania/dodatki do własnoręcznego ozdobienia.

Dodatkowe informacje

W warsztacie wziąć udział mogą warsztaty organizujemy również dla: przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, Domów Kultury, grup nieformalnych, świetlic, ośrodków readaptacyjnych czy grup seniorskich. W wypadku warsztatów dla najmłodszych dzieci lub osób z niepełnosprawnościami rekomendujemy wybór warsztatu dwudniowego (intensywność pracy nie jest wtedy uciążliwa).

Sugestie dotyczące możliwości połączenie modułów warsztatowych

Mural lub szablon dotyczyć mogą np. różnych form opresji, jakim poddawane są grupy mniejszościowe. W takim wypadku jako wstęp do tworzenia muralu/szablonu proponujemy udział w specjalnie zaprojektowanych zajęciach na rzecz różnorodności lub antyprzemocowych, które wprowadzą uczestników i uczestniczki w konkretną tematykę pracy plastycznej.

 

Nasze warsztaty

Stowarzyszenie Alternatywa z Ełku, zaprosiło nas, byśmy poprowadzili warsztaty muralowe dla dzieci pod hasłem: Moc dobrych słów. Działania prowadzone są w ramach ich projektu transgranicznego „Teraz czas na zmiany” Foto: Barbara Poniatowska

Na zaproszenie Willi Kreatywnych Działań Twórczych, poprowadziliśmy warsztaty street artowe w Częstochowie w dniach 10-12 lipca 2017 roku. Ich efektem jest mural na ulicy Filomatów. Poniżej fotorelacja z przebiegu zajęć. Organizatorami projektu „Willa Kreatywnych Działań Twórczych” są Latające Centrum Promocji Młodych Muzeum Częstochowskie oraz Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasta Częstochowy.  Gazeta Wyborcza >> Foto: Barbara Poniatowska.

Czytaj całość…

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zaprosił nas do poprowadzenia warsztatów. Poniżej nasza fotorelacja z zajęć. Foto: Barbara Poniatowska.

Czytaj całość…

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.