Menu

Street art – warsztaty, szablony, murale zaangażowane społecznie

Uważamy, że kultura i sztuka mogą w pewnych warunkach stać się mechanizmami zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców i mieszkanek miast oraz mniejszych społeczności.

 

Przygotowanie graffiti na ścianie budynku (podczas warsztatów kładziemy nacisk na zasady legalnego malowania murali) angażuje emocjonalnie jego współtwórców i współtwórczynie, wzmacniając walory edukacyjne zajęć. Mural dzięki swojej widzialności silnie oddziałuje na przestrzeń publiczną – często oswaja nieprzystępne dotąd miejsca. Możliwość wspólnej pracy nad graffiti jednoczy grupę, sprawia, że temat, któremu poświęcony jest mural, staje się obiektem zainteresowania nie tylko osób tworzących, ale i przechodniów obserwujących pracę na co dzień. Mural to skuteczna reklama społeczna. Podobne zalety posiadają działania w nieco mniejszej skali – przygotowywanie szablonów czy tworzenie nadruków na koszulki.

WARSZTAT MALOWANIA MURALU

PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Młodzież w wieku szkolnym.

Liczebność grupy

Maksymalnie 20 osób. Najlepsze efekty przynosi praca w zespole liczącym ok. 15 osób

Czas trwania

Zajęcia trwają od 2 do 3 dni. Mamy również doświadczenia w organizacji warsztatów będących elementem dłuższych wydarzeń (festiwali czy akcji społecznych).

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestników i uczestniczek

Cele warsztatu zależą w dużej mierze od tematyki przygotowywanego muralu – graffiti dotyczyć może praw człowieka, ochrony środowiska, historii lokalnej czy przełamywania stereotypów.

Korzyści wynikające z udziału w warsztacie:

– uwrażliwienie na potrzebę dbania o najbliższe środowisko i otaczająca nas przestrzeń publiczną;

– zdobycie wiedzy na temat legalnego malowania graffiti;

– pogłębienie wiedzy i świadomości o problemie, którego dotyczy mural;

– integracja grupy i zwiększenie umiejętności pracy w zespole

Opis warsztatu

Pierwszy etap warsztatu stanowi prezentacja wyjaśniająca, czym jest street art zaangażowany społecznie. Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznają historię tej formy sztuki, dowiadują się również, jakie idee ze sobą niesie i czemu (komu) może służyć. Następnym krokiem w realizacji warsztatu jest dyskusja o konkretnym temacie/problemie, którego dotyczyć ma mural. Burza mózgów angażująca wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach pozwala na zaprojektowanie muralu. Ostatni, najdłuższy etap warsztatu to wycinanie szablonu i prace stricte malarskie, których początek stanowi przygotowanie podkładu.

Dodatkowe informacje

Mamy bogate doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku (w tym osobami dorosłymi i w starszym wieku), grupami o różnorodnej specyfice i poziomie sprawności (np. osobami z autyzmem, zespołem Aspergera czy uzależnionymi od narkotyków lub alkoholu), a także różnymi grupami etnicznymi – do nich również może być skierowany nasz warsztat.

 Osoba prowadząca warsztaty

Dariusz Paczkowski – aktywista społeczny, od 1987 r. tworzy zaangażowane społeczne graffiti i street art. W latach 80. uczestniczył w działaniach Ruchu „Wolność i Pokój”, założył również Front Wyzwolenia Zwierząt. Obecnie jest Prezesem Fundacji Klamra,  współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Współzałożyciel grupy 3fala.art.pl. Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia, jego prace znalazły się na okładkach wielu książek, wydawnictw i albumów płytowych. Jego prace znalazły się na  ekspozycji stałej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Prezentowane były także w Muzeum Sztuki Nowoczesne w Warszawie. Prowadzi warsztaty w Polsce i na świecie.

WARSZTATY SZABLONOWE

PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:

Dla kogo?

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Liczebność grupy

Optymalna liczba to 8-15 osób

Czas trwania

Na najkrótsze działania wystarczą 2h, bardziej złożone przedsięwzięcia trwają 2 dni.

Cele warsztatu oraz korzyści dla uczestników i uczestniczek

Warsztaty mają na celu nauczenie uczestniczki i uczestników użycia technik projektowania i wykonania szablonu (w różnych formatach).

Korzyści wynikające z udziału w warsztacie:

– rozwój zdolności manualnych i plastycznych;

– nabycie umiejętności przekazu konkretnej idei poprzez technikę szablonu;

– pogłębienie wiedzy i świadomości w zakresie problematyki poruszanej na warsztacie;

– możliwość osiągnięcia konkretnego celu (stworzenie hasła do akcji czy kampanii albo przygotowanie oprawy graficznej wydarzenia);

– wzmocnienie integracji grupy

Opis warsztatu

W trakcie warsztatu osoby uczestniczące poznają zasady BHP, narzędzia i materiały wykorzystywane w technice tworzenia szablonów, a także sylwetki wybranych twórców i twórczyń wraz z przykładami ich prac. Jeżeli dany projekt jest w sposób wyrazisty zaangażowany społecznie, trenerka może przedstawić prezentację o innych podobnych akcjach. Podstawowe elementy pracy nad techniką szablonu to: projektowanie, nauka zasad mostkowania szablonu, przeniesienie projektu na folię i nauka wycinania lub
w przypadku dużych szablonów praca z rzutnikiem i wycinanie na brystolu. W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki mogą również poznać zasady odbijania szablonów na tkaniny przy użyciu farb akrylowych i wałków oraz nakładania szablonów na ściany
i inne powierzchnie za pomocą farb w sprayu. W wypadku pracy z wykorzystaniem tkanin (torby, koszulki) osoby uczestniczące w warsztacie mogą przynieść ubrania/dodatki do własnoręcznego ozdobienia.

Dodatkowe informacje

W warsztacie wziąć udział mogą warsztaty organizujemy również dla: przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, Domów Kultury, grup nieformalnych, świetlic, ośrodków readaptacyjnych czy grup seniorskich. W wypadku warsztatów dla najmłodszych dzieci lub osób z niepełnosprawnościami rekomendujemy wybór warsztatu dwudniowego (intensywność pracy nie jest wtedy uciążliwa).

Osoba prowadząca warsztaty

Małgorzata Kulczycka – trenerka rękodzieła i technik plastycznych, prowadzi pracownię artystyczną Phenomeno. Aktywistka uczestnicząca w akcjach street artowych we Francji i w Polsce. Uczestniczka projektu “Aktywnie na rzecz tolerancji” oraz współprowadząca grupę street-artową w “Akademii Animacji Antydyskryminacyjnej”. Prowadzi warsztaty szablonowe w szkołach w ramach projektów edukacyjno-antydyskryminacyjnych. Współtwórczyni grupy “Opole bez nienawiści,” gdzie szablon jest głównym środkiem przekazu. Koordynatorka kampanii HejtStop na Opolszczyźnie

Sugestie dotyczące możliwości połączenie modułów warsztatowych

Działania street artowe (zarówno warsztaty tworzenia murali jak i zajęcia z odbijania szablonów) połączyć można z:

– warsztatami na rzecz różnorodności,

– warsztatami antyprzemocowymi.

Mural lub szablon dotyczyć mogą np. różnych form opresji, jakim poddawane są grupy mniejszościowe. W takim wypadku jako wstęp do tworzenia muralu/szablonu proponujemy udział w specjalnie zaprojektowanych zajęciach na rzecz różnorodności lub antyprzemocowych, które wprowadzą uczestników i uczestniczki w konkretną tematykę pracy plastycznej.

Prezentujemy skrzynki malowanych w ramach współpracy Fundacji Klamra i Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Powstanie ich pięć z różnymi modelami samolotów.

Stowarzyszenie Alternatywa z Ełku, zaprosiło nas, byśmy poprowadzili warsztaty muralowe dla dzieci pod hasłem: Moc dobrych słów. Działania prowadzone są w ramach ich projektu transgranicznego „Teraz czas na zmiany” Foto: Barbara Poniatowska

Na zaproszenie Willi Kreatywnych Działań Twórczych, poprowadziliśmy warsztaty street artowe w Częstochowie w dniach 10-12 lipca 2017 roku. Ich efektem jest mural na ulicy Filomatów. Poniżej fotorelacja z przebiegu zajęć. Organizatorami projektu „Willa Kreatywnych Działań Twórczych” są Latające Centrum Promocji Młodych Muzeum Częstochowskie oraz Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasta Częstochowy.  Gazeta Wyborcza >> Foto: Barbara Poniatowska.

Czytaj całość…

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zaprosił nas do poprowadzenia warsztatów. Poniżej nasza fotorelacja z zajęć. Foto: Barbara Poniatowska.

Czytaj całość…

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.