Menu

Oferta warsztatowa

Każdy warsztat jest niepowtarzalnym, indywidualnie planowanym działaniem. Szczegółowy program warsztatu zależy od potrzeb, oczekiwań i możliwości danej grupy, dlatego dużą wagę przywiązujemy do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy sytuacji.


Naszą pracę podzielić można na 4 główne etapy:

  1. Identyfikacja potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy
  2. Opracowanie szczegółowego programu warsztatu
  3. Przeprowadzenie warsztatu
  4. Ewaluacja działań

Długoletnie doświadczenia w prowadzeniu różnorodnych warsztatów i szkoleń nauczyły nas, że kompleksowe podejście do każdego Klienta i Klientki to podstawa sukcesu każdego warsztatu. Sukcesu zarówno osób uczestniczących, jak i prowadzących zajęcia.

Nasza oferta:

Street art – warsztaty, szablony, murale zaangażowane społecznie

Warsztaty antyprzemocowe: Eliminowanie zachowań przemocowych jako sposoby działania w życiu codziennym

Warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu współpracy z mediami

Warsztaty na rzecz różnorodności

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych warsztatów.

Oferta stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.

mowamilosci

 

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.