Menu

Mural regionalny

Kliszczanki & Kliszczacy w Pcimi. Mural regionalny powstał w ramach warsztatów. Wspaniała współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych TALENT. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom.

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.