Menu

Warsztaty filozoficzne „FiloSońka”

 

145960623620151019_120423.jpg145960622520151019_120429.jpg

Jesteśmy świadkami złożonych, dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, często niezrozumiałych przemian społecznych. Rzeczywistość dostarcza nam okazji do zastanowienia się nad współczesną kondycją ludzką i zmusza do pytań: ,,Co dalej?”, ,, Jak mamy radzić sobie w świecie?”, ,,Co powinniśmy robić, a czego czynić nie należy?…”

Nasze cele

Dzisiaj, z jednej strony, młody człowiek ma praktycznie nieograniczony dostęp do informacji, wolność wyboru, wolność wypowiedzi oraz możliwości, o jakich poprzednie pokolenia mogły jedynie pomarzyć. Z drugiej: nieproste wymagania , które stawia mu współczesność, ogromne tempo cywilizacyjnego rozwoju i co za tym idzie – coraz częściej zauważalną ,,bylejakość”, izolację, obojętność, strach…

Razem z uczniami próbujemy znaleźć ,,sposób na to wszystko”, ,,złoty środek”. Poznajemy inne kultury, religie, sposoby widzenia świata i – korzystając z dorobku wielu pokoleń filozofów – uczymy się myśleć samodzielnie, krytycznie, ale z dobrym nastawieniem do świata. Nieustannie dziwiąc się szukamy klucza do mądrości… bo, jak twierdził Arystoteles: ,, U początku filozofii stoi – zdziwienie”.

Co zrobiliśmy

* Rozpoczęliśmy cykl spotkań filozoficznych w Gimnazjum Montessori w Koszarawie – pierwsze zajęcia miały miejsce rok temu. Spotkania mają charakter warsztatowy.

* Zajęcia prowadzi Katarzyna Faber-Wróblewska filozof, etyk, mediator; ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

* Tematyka skupiona jest wokół kwestii etycznych, związanych między innymi z prawami człowieka, ,,innością”, wielokulturowością, tolerancją oraz miejscem człowieka w świecie ,,w ogóle”.

* Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt: biuro@klamra.org

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.