Menu

… po to, aby się poznać.

Wielokulturowy mural: mozaika oraz podobizna Imama Si Kaddoura Ghabrita, powstały na ścianie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu. Namalowały go dzieci, które wzięły udział w warsztacie poprowadzonym przez Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra. Efekty ich pracy można oglądać w Centrum, zapraszamy!

Projekt zorganizowało Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej i Fundacją Klamra.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na tu >> Wyborcza.pl >> Gazeta Wyborcza >> Radio Wrocław >>

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.