Menu

OUR RIGHTS – TREATMENT OF CHRONIC PAIN

Ten spot video jest krzykiem o pomoc, słowami wsparcia, opiniami ekspertów i pokazuje różne punkty widzenia na ból przewlekły. Dariusz Paczkowski, współprezes Zarządu Fundacji Klamra, wsparł kampanię obrony praw człowieka „OUR RIGHTS – TREATMENT OF CHRONIC PAIN”>>

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.