Menu

One Billion Rising

Jak co roku Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych organizuje w Warszawie, próby i taniec przeciw przemocy wobec w ramach ogólnoświatowej akcji: Nazywam się Miliard/One Billion Rising. To protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet.

Próby poprowadzi Barbara Poniatowska z Fundacji Klamra, która jest współautorką dostosowania tańca do możliwości kobiet z niepełnosprawnościami. Wydarzenie na FB >>

Sama akcja odbywa się w Polsce już po raz szósty. W 2013 r. do akcji przyłączyło się 20 miejscowości w Polsce, dzisiaj jest ich ponad 80! Od 3 lat czynnie uczestniczą w tańcu też osoby z niepełnosprawnościami, dla których zostały specjalnie dostosowane układy taneczne. W tym roku współtworzymy to wydarzenie razem z Fundacją Klamra.
Tegoroczny temat przewodni akcji to temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym.
W akcji będą brać udział zarówno osoby niepełnosprawne, jak i pełnosprawne. Będą też osoby niewidome i słabowidzące. Zapraszamy serdecznie wszystkich, dla których ważna jest idea tego tańca przeciw przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Spotkania będą się odbywać na Smoczej 3, w Spółdzielni Socjalnej Wola.
Grupa ma swój układ taneczny dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
Zapraszamy do udziału! Opis choreografii do tańca >>

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.