Menu

Władze

Rada Fundacji:

  • Hanna Fabirkiewicz
  • Wojciech Owczarz
  • Paula Sawicka
  • Piotr Zańko

Zarząd Fundacji:

Dariusz Paczkowski, prezes Zarządu

Rocznik 1971. Prezes Fundacji Klamra. Działacz społeczny, artysta street art, terapeuta Theta Healing. Redaktor naczelny BARW ŻYWCA. Wnuk malarza Franciszka Sasanowskiego. Od 1987 roku tworzy graffiti i street art, zaangażowane społecznie. Projektuje instalacje i wycina szablony. Wykuwa w kamieniu znaki i symbole. Katalog >>

Jest współtwórcą i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych. Organizator ogólnopolskich i międzynarodowych jamów graffiti.

W latach 80. aktywista Ruchu „Wolność i Pokój”. Założyciel grupy happeningowej „Pod nadzorem”, Front Wyzwolenia Zwierząt oraz grupy 3fala.art.pl. Współzałożyciel grupy antynazistowskiej (GAN) i wieloletni współpracownik Marcina Kornaka ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Redaktor naczelny i wydawca pisma FWZ „Mamiły Mampazury”. Pracował w „Klubie Gaja” oraz w Fundacji Ekologicznej ARKA. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych.

Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych. W 2001 roku nagrodzony za pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej „Polcul”. W 2010 nagrodzony przez Centrum Aktywności Lokalnej w Konkursie im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych. W 2011 odebrał nagrodę Dobrych Uczynków przyznawaną przez Fundację Ekologiczną Arka. W 2011 został wyróżniony tytułem: „Przyjaciel Niewidomych” przyznanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych. Laureat plebiscytu Patriotycznie Zakręceni 2014 w regionie i w woj. śląskim.

Wegetarianin. Ojciec Kaliny i Krzysia.

Wywiad z Dariuszem Paczkowskim na ngo.pl »

Godzina prawdy. TRÓJKA Polskie Radio. 11.10.2014 »

Tygodnik Powszechny >>

IMG_20160411_081027-169x300 Katarzyna Faber-Wróblewska, prezes Zarządu

Filozof, etyk, mediator. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 Monika Banach, członkini Zarządu

Współpracowniczka organizacji pozarządowych, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2008-2013 koordynowała ogólnopolską kampanię edukacyjną „Dziewczyny na politechniki!”. Autorka raportów „Kobiety na politechnikach” 2011-2013 na zlecenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz inicjatorka projektu badawczego Potencjał kobiet dla branży technologicznej dla firmy Siemens i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Brała udział w projektach dotyczących zwiększenia potencjału europejskich instytucji naukowych w zakresie rozwiązywania problemów związanych z równością płci i upowszechniania wyników badań dotyczących modeli godzenia pracy z opieką w poszczególnych krajach europejskich (Gender and Research Excellence in Poland). Autorka szkoleń dla przedstawicieli uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i firm (m.in. „Kulturowe i historyczne uwarunkowania kształcenia zawodowego kobiet”; „Why are girls still not atracted to ICT studies and careers?”) z doświadczeniem w projektowaniu i realizacji badań, a także przygotowywaniu kampanii społecznych, obsłudze grantów i promocji projektów z funduszy PO KL i EOG.

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.