Menu

Kontakt

Fundacja Klamra
adres do korespondencji:
skr. pocztowa nr 20
34–300 Żywiec

adres zarejestrowania:
ul. Południowa 4
34–300 Żywiec

3fartprojekt@gmail.com

tel.kom. 691 314 234

KRS 0000356485
REGON 241605995
NIP 5532471949

Konto: Volkswagen Bank 35 2130 0004 2001 0527 4022 0001

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.