Menu

Inspiracje

„Bezsensowne by było mleku, które kipi, wydać polecenie: nie kip. Miłości tym bardziej. Ona jest ze swej natury rozlewna. Powinna nam wykipieć.” Ks. Jan Kaczkowski, Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio Fragment muralu z Cieszanowa, który powstał w ramach Cieszanów Rock Festiwal.

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.