Menu

Był Mikołaj

Dzięki współpracy Fundacji Klamra oraz Centrum Handlowego Auchan w Bielsku-Białej dzieci z Kabat, osiedla socjalnego w Żywcu otrzymały prezenty. Dziękujemy wszystkim osobom za udział w akcji pomocy dla dzieci szczególnie pracownicom i pracownikom AUCHAN za osobiste zaangażowanie i udział w rozdawaniu prezentów. Warto zaznaczyć udział pań ze Stowarzyszenia Soroptymistek, które ufundowały 10 paczek oraz pomoc burmistrz Antoniego Szlagora, który pomagał rozdawać prezenty.

Strona stworzona w ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.